Zanechať a nasledovať

Osobnosť Benedikta z Nursie netreba predstavovať. Velikán, ktorý pozval Európskeho človeka hľadieť do hĺbky vnútra a to skrze modlitbu a prácu. Tieto dva rozmery jeho života a ohlasovania sa mali prejaviť v spoločenskom a politickom živote. Situácia spoločnosti a Cirkvi vtedajšej dobe nebola ďaleko od súčasnej. Dokonca by som povedal, že v mnohých aspektoch bola rovnaká. Spoločnosť pod tlakom nových národov, kultúr, myšlienok; Cirkev vzdialená od evanjeliových právd a vízii; spoločnosť bez ducha a smerovania. Benedikt neuteká pred týmto svetom - práve naopak, uvedomuje si, že je potrebné znovu odhaliť pevné body - pre neho sú modlitba a práca. Ony sa stanú pre budúce generácie aspektom novej spoločnosti. ktorá si zachová vieru, vzdelanosť a kultúru.

Dnešné evanjelium prináša zaujímavú Petrovu otázku smerovanú Ježišovi: "Pozri, my sme opustili všetko a išli sme za tebou. Čo z toho teda budeme mať?” Táto otázka prichádza potom, ako od nich odchádza smutný mladík, ktorému je zaťažko zanechať svoj majetok a prijať Ježišovo pozvanie: "príď a nasleduj ma!" Ježiš ich uisťuje o nasledujúcej stáročnej skúsenosti Cirkvi: "A každý, kto pre moje meno opustí ..., dostane stonásobne viac a bude dedičom večného života."

Kresťan je pozvaný pochopiť, že čisté vlastnenie, čistá pýcha a čistá moc (skúsme si spomenúť na tri pokušenia Krista na púšti) sú zbraňami Zlého a Sveta, s ktorými chcú vládnuť nad človekom. Naopak, chudoba, čistota a poslušnosť sú radikálnym a viditeľným svedectvom slobody. Preto ich svet nemá rád. Ale toto nestačí, pre plnosť je potrebný ešte jeden krok naplniť - nasledovať. Totiž, aby sa kresťan nestal tulákom, ktorý nemá svoj cieľ a naplnenie života. Opustiac všetko, čo ho robí otrokom, aby slobodne mohol nasledovať Krista a prinášajúc blížnym jeho slovo - byť hlasom Krista.


Mt 19,27-29: Peter povedal Ježišovi: „Pozri, my sme opustili všetko a išli sme za tebou. Čo z toho teda budeme mať?“
Ježiš im povedal: „Veru, hovorím vám: Pri obnovení sveta, keď Syn človeka zasadne na trón svojej slávy, aj vy, čo ste išli za mnou, zasadnete na dvanásť trónov a budete súdiť dvanásť kmeňov Izraela. A každý, kto pre moje meno opustí domy alebo bratov a sestry, alebo otca a matku, alebo deti, alebo polia, dostane stonásobne viac a bude dedičom večného života.“

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Pôst - očakávanie

Nesúďte!

Boží dotyk