Veci nové a staré

Ľudský život je plný mnohých udalostí, ktoré na prvý pohľad nemusia súvisieť. Často ich vnímame ako zdanlivé “radikálne” zmeny. Ak však pozorne vnímame svoju životnú cestu, objavíme prepojenie medzi jednotlivými životným rozhodnutiami. Objavíme, ako všetko so všetkým súvisí.

Dnešný úryvok evanjelia uzaviera kapitolu s podobenstvami o Božom kráľovstve. Táto kapitola je ukážkou pestrosti tej skutočnosti, ktorú nazývame Božie kráľovstvo. Ono, akonáhle vstúpi do života človek, umožní mu stať sa učeníkom, ktorý sa "podobá hospodárovi, ktorý vynáša zo svojej pokladnice veci nové i staré”.

Od toho momentu, každý z nás veriacich, začína chápať život pod zorným uhlom Božieho kráľovstva. Nové veci zostanú ožiarené ľudskou skúsenosťou z minulosti. Avšak i naša minulosť prijme nový jas, prostredníctvom ktorého objavíme jej zmysel. Preto sa prestaneme báť vynášať z pokladnice srdca veci nové i staré.


Mt 13,47-53: Ježiš povedal zástupom: „A zasa nebeské kráľovstvo sa podobá sieti, ktorú spustia do mora a ona zachytáva všetky druhy. Keď je plná, vytiahnu ju na breh, posadajú si, dobré vyberú do nádob a zlé vyhodia von. Tak bude aj na konci sveta: vyjdú anjeli, oddelia zlých od spravodlivých a hodia ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami.
Pochopili ste to všetko?“
„Áno,“ odpovedali.
A on im povedal: „Preto sa každý zákonník, ktorý sa stal učeníkom nebeského kráľovstva, podobá hospodárovi, ktorý vynáša zo svojej pokladnice veci nové i staré.“
Keď Ježiš skončil tieto podobenstvá, odišiel odtiaľ.

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Pôst - očakávanie

Bohu milá obeta

Nesúďte!