Tvrdé srdce

Človek s tzv. tvrdým srdcom je uzatvoreným človekom vo svojich myšlienkach a víziách. Uzatvorený pred akoukoľvek inou perspektívou, ktorá nevyšla z jeho vlastnej hlavy. Odmieta impulzy z vonku. Počúva jedine seba. Na prekonanie tejto uzatvorenosti a ma oživenie schopnosti počúvania potrebujete veľa trpezlivosti a veľa lásky.

Aj Ježiš musel bojovať s tvrdosťou srdca svojich súčasníkov, ktorí pred posolstvom spásy uzavreli svoje srdce. Odmietajú Slovo, pretože sa nevmestí do ich vzorcov a vízií. Ani citáty z Tóry, v ktorú veria, neotvárajú si uši a oči, aby videli "znaky časov".

I naša doba je plná Božej prítomnosti a pôsobenia. Pre nás kresťanov je potrebné, aby sme dejiny čítali v duchu Ježišovho konštatovanie: "Tu je niekto väčší než chrám." Jedine tak pochopíme v každom okamihu, čo znamenajú slová Písma: "Milosrdenstvo chcem, a nie obetu". Nie je to ľahké, ale dôležité. Začnime sa teda učiť tejto pravde v našich spoločenstvách.


Mt 12,1-8: V tom čase išiel Ježiš v sobotu cez obilné pole. Jeho učeníci boli hladní a začali trhať klasy a jesť.
Keď to videli farizeji, povedali mu: „Pozri, tvoji učeníci robia, čo neslobodno robiť v sobotu.“
On im povedal: „Nečítali ste, čo urobil Dávid, keď bol hladný on i jeho družina? Ako vošiel do Božieho domu a jedol obetované chleby, ktoré nesmel jesť ani on ani tí, čo boli s ním, ale iba kňazi?
A v Zákone ste nečítali, že kňazi v sobotu porušujú v chráme sobotu, a predsa sú bez viny? No hovorím vám: Tu je niekto väčší než chrám.
Keby ste vedeli, čo to znamená: ‚Milosrdenstvo chcem, a nie obetu,‘ neboli by ste odsúdili nevinných. Syn človeka je pánom aj nad sobotou.“

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Boží dotyk

Pôst - očakávanie

Prečo nekoná