Podstatná zmena

Pred pár dňami prišiel za mnou jeden advokát. Rozprávali sme sa o mnohých veciach a postojoch. Priznal sa mi, že ešte pred pár rokmi bol neveriaci a dostal sa do krízy. Mal mnoho (všetko nemá nikto) - dobrú manželku, prácu, deti, dom… - predsa cítil, že jeho život je prázdny. Hovorí mi: “Padre, až keď som spoznal Krista a začal som denno-denne pristupovať k Eucharistii, toto všetko dostalo svoj zmysel. Práca, rodina, odchody, návraty, vzťahy… Nič som nemenil - iba to chodenie do kostola a čítanie Božieho slova pribudlo - ale zmenilo sa všetko...” 

Izrael bol často prirovnávaný prorokmi k vinohradu. Ježiš používa toto prirovnanie k tomu, aby vyjadril tajomstvo vzťahov medzi ním a Otcom, i medzi ním a učeníkom: "Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník… Ja som vinič, vy ste ratolesti.” Ježiš je ten vinič, ktorý v plnosti zodpovedá Božím očakávaniam. On je zakorenený v láske a dáva silu každému učeníkovi, aby ten prinášal veľa ovocia. Učeník sa stáva súčasťou tohto stromu.

Prvou a základnou podmienkou je zostávať v ňom, v jeho prítomnosti. Nie je náhoda, že toto sloveso, v tak krátkom úryvku, je použité sedem krát. Ono vyjadruje podstatu vzťahu s Kristom a nami. Toto permanentné napojenie na Krista prináša silu pravého života. Dáva schopnosť rozoznať pravdu vlastnej existencie. V napojenosti na Krista všetko, čo prežívame v každodennosti, dostáva zmysel a svoje naplnenie. To je tá podstatná zmena.


Jn 15,1-8: Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník. On každú ratolesť, ktorá na mne neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá ovocie prináša, čistí, aby prinášala viac ovocia.
Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal.
Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne.
Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť.
Ak niekto neostane vo mne, vyhodia ho von ako ratolesť a uschne. Potom ich pozbierajú, hodia ich do ohňa a zhoria.
Ak ostanete vo mne a moje slová ostanú vo vás, proste, o čo chcete, a splní sa vám to.
Môj Otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia a stanete sa mojimi učeníkmi.“

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Pôst - očakávanie

Bohu milá obeta

Nesúďte!