Najväčšie znamenie

Predstavte si, že vám niekto zvoní pred dverami. Vidíte osobu, ktorú ste v živote nestretli. Vaša prvá otázka bude: "Kto ste?" Jednoducho bude to otázka o identite, legitimácie a tým odpoveď na otázku: "Môžem vám dôverovať?"

To isté sa pýtajú súčasníci od Ježiša. Nebolo by to nič nezvyčajné, ak by neboli svedkami mnohých znamení, zázrakov a učenia, ktoré jasne svedčili o Ježišovej identite. V tomto kontexte sa žiadosť: "Učiteľ, chceme vidieť nejaké znamenie od teba.", stáva obyčajnou provokáciou. Preto je Ježišova odpoveď jasná: "Zlé a cudzoložné pokolenie žiada znamenie. Ale znamenie nedostane..."

Napriek tejto provokácii, Ježiš využíva príležitosť predstaviť posledné a najsilnejšie znamenie - kríž, smrť a zmŕtvychvstanie. Keď máme pochybnosti; keď cítime slabosť vo viere; keď cítime potrebu nových znamení; najsilnejším znamením, ktoré Ježiš nám dáva, bude vždy jeho kríž a jeho zmŕtvychvstanie. Čo môžeme prežívať každý deň v Eucharistii.


Mt 12,38-42: Niektorí zákonníci a farizeji povedali Ježišovi: „Učiteľ, chceme vidieť nejaké znamenie od teba.“
On im povedal: „Zlé a cudzoložné pokolenie žiada znamenie. Ale znamenie nedostane, iba ak znamenie proroka Jonáša. Lebo ako bol Jonáš tri dni a tri noci v bruchu veľkej ryby, tak bude Syn človeka tri dni a tri noci v lone zeme.
Mužovia z Ninive vystúpia na súde proti tomuto pokoleniu a odsúdia ho; lebo oni sa kajali na Jonášovo kázanie – a tu je niekto väčší ako Jonáš!
Kráľovná z juhu vystúpi na súde proti tomuto pokoleniu a odsúdi ho; lebo ona z končín zeme prišla počúvať Šalamúnovu múdrosť – a tu je predsa niekto väčší ako Šalamún!“

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Pôst - očakávanie

Nesúďte!

Boží dotyk