Meč

Istý profesor zadefinoval ľudské dejiny ako históriu neustálej vojny. I dejiny Starého kontinentu, okrem posledných 20 rokov (od vojny Srbska a Severného Írska, nerátajúc teroristické akcie), sú posiate vojnou. A veľmi dúfam, že “horliví” politici, ktorí sa slepým nacionalizmom snažia zachovať miznúcu identitu národa, ju znovu nevyvolajú.

Dnešný úryvok hovorí o meči, o vojne, ktorú vyvoláva prítomnosť Krista. Avšak táto vojna alebo rozdelenie sa nerodí zo slepého nacionalizmu, z túžby zachovať si moc či z hladu po dobývaní a ovládaní… Rodí sa z prežívania vernosti a lásky k Bohu. Toto neakceptujú mnohí: dokonca sa i príbuzní cítia odmietnutí. Sú silné Ježišove slová pre nás, ktorí máme radi svojich rodičov (alebo pre rodičov, ktorí majú radi svoje deti): "Kto miluje otca alebo matku (miluje syna alebo dcéru) viac ako mňa, nie je ma hoden….”

Možno sa vám to nebude páčiť, ale láska k matke a otcovi (i k deťom) je morálna a povinná láska. Zatiaľ čo pre Krista je zvolená a slobodná láska. A ak je pravdivá a úprimná, presahuje tú, voči príbuzným. Alebo ešte lepšie, dáva láska ku Kristovi dáva novú príchuť a nový spôsob realizácie láske k blížnemu. Ona sa realizuje rôznymi spôsobmi: vziať na seba každodenný kríž, položiť život pre Krista, prijíma Krista, slúži blížnemu vidiac v ňom Krista...


Mt 10,34-11,1: Ježiš povedal svojim apoštolom: „Nemyslite si, že som priniesol pokoj na zem. Nie pokoj som priniesol, ale meč. Prišiel som postaviť syna proti jeho otcovi, dcéru proti matke, nevestu proti svokre. A vlastní domáci budú človeku nepriateľmi.
Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden. A kto miluje syna alebo dcéru viac ako mňa, nie je ma hoden.
Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden. Kto nájde svoj život, stratí ho, a kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho.
Kto vás prijíma, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, prijíma toho, ktorý ma poslal.
Kto prijme proroka ako proroka, dostane odmenu proroka. Kto prijme spravodlivého ako spravodlivého, dostane odmenu spravodlivého.
A kto by dal piť jednému z týchto maličkých čo len za pohár studenej vody ako učeníkovi, veru, hovorím vám: Nepríde o svoju odmenu.“
Keď Ježiš prestal poučovať svojich dvanástich učeníkov, odišiel odtiaľ učiť a kázať po ich mestách.

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Pôst - očakávanie

Nesúďte!

Boží dotyk