Jakubova cesta

Existuje príslovie, ktoré je priamo prepojené s osobou Jakuba apoštola: Ak chcete spoznať Krista, musíte ísť do Jeruzalema; ak chcete poznať Cirkev, musíte ísť do Ríma; ak chcete poznať sám seba, musíte ísť do Santiago de Compostela v Španielsku.” Miesto, kde sa podľa tradície nájdu pozostatky sv. Jakuba.

Zebedejovi synovia Jakub a Ján, pod impulzom svojej matky, vyjadrujú - v prítomnosti Ježiša - svoje vlastné túžby. Ale realizácia týchto túžob, na ceste Božieho kráľovstva, sa líši od toho, po čom túžia v tej danej chvíli. Dejiny sú však jasné - Jakub sa naozaj stáva prvým z apoštolov, ktorý pije z Pánovho kalicha. Pár rokov po Ježišovej smrti a zmŕtvychvstaní sa stáva mučeníkom.

Putovanie do Santiaga de Compostela (k hrobu sv. Jakuba) po stáročia pomáha pútnikom z celého sveta, aby objavili svoje vlastné JA. Počas mesačného pešieho putovania, keď so sebou nesú len to nevyhnutné, objavujú zmysel vlastných túžob a zosúladzujú ho s evanjeliovým spôsobom, ktorý prekonáva sebectvo. Toto je Jakubova cesta.Mt 20,20-28: K Ježišovi pristúpila matka Zebedejových synov so svojimi synmi, poklonila sa a o čosi ho prosila.
On sa jej opýtal: „Čo chceš?“
Vravela mu: „Povedz, aby títo moji dvaja synovia sedeli v tvojom kráľovstve jeden po tvojej pravici a druhý po ľavici.“
Ježiš odpovedal: „Neviete, čo žiadate. Môžete piť kalich, ktorý mám ja piť?“
Oni mu vraveli: „Môžeme.“
On im povedal: „Môj kalich budete piť, ale dať niekomu sedieť po mojej pravici alebo ľavici nepatrí mne; to dostanú tí, ktorým to pripravil môj Otec.“
Keď to počuli ostatní desiati, namrzeli sa na oboch bratov.
Ježiš ich zavolal k sebe a povedal: „Viete, že vládcovia národov panujú nad nimi a mocnári im dávajú cítiť svoju moc. Medzi vami to tak nebude. Ale kto sa medzi vami bude chcieť stať veľkým, bude vaším služobníkom. A kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude vaším sluhom.
Ako ani Syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a položiť svoj život ako výkupné za mnohých.“

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Boží dotyk

Pôst - očakávanie

Prečo nekoná