Evanjelizovať

Keď rímsky cisár alebo jeho generáli vyhrali bitku, bolo zvykom, že poslal vopred evanjelistov. Ich úlohou bolo oznámiť radostnú zvesť víťazstva. Preto latinské slovo evangelium pochádzajúce z gréckeho evanghélion (radostná zvesť) bolo v kultúre autorov Nového zákona známe.

Priatelia, v dnešnom evanjeliu Ježiš nariaďuje svojim učeníkom: "proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu." Vyzýva ich, aby sa modlili za nových evanjelizátorov. Táto jeho výzva prichádza po tom, ako "videl zástupy, zľutoval sa nad nimi, lebo boli zmorené a sklesnuté ako ovce bez pastiera."

Preto, tento úryvok zároveň hovorí, čo to znamená evanjelizovať. Teda byť vnímavý na potreby ľudského srdca a ponúkať pravé radostné posolstvo spásy, ktoré pochádza z udalosti Ježišovho kríža. Treba však dávať pozor na to, čoho sa báli i samotní prvotní kresťania. Aby si neprispôsobili toto posolstvo svojim osobným túžbam. Preto Boh, Pán žatvy, je autorom tohto povolania.


Mt 9,32-38: Ježišovi priviedli nemého človeka, posadnutého zlým duchom. On zlého ducha vyhnal a nemý prehovoril. Zástupy žasli a vraveli: „Také niečo sa ešte nikdy v Izraeli nestalo.“ Ale farizeji hovorili: „Mocou kniežaťa zlých duchov vyháňa zlých duchov.“
A Ježiš chodil po všetkých mestách a dedinách, učil v ich synagógach, hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každý neduh a každú chorobu.
Keď videl zástupy, zľutoval sa nad nimi, lebo boli zmorené a sklesnuté ako ovce bez pastiera. Vtedy povedal svojim učeníkom: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu.“

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Pôst - očakávanie

Bohu milá obeta

Nesúďte!