Spravodlivosť

Snáď najťažšia otázka, na ktorú si musí každý človek odpovedať, je o zmysle života. U nás kresťanov je potrebné pridať ešte jednu, a to tú o zmysle prežívaní života Ježišovho učeníka. Ak sa dobre začítame do Božieho slova, rýchlo pochopíme, že kresťan má len jednu úlohu: naplniť Božiu vôľu a zachytiť v každej situácii to, čo ona odhaľuje. Otázkou zostáva, ako žiť toto povolanie v súčasnom svete?

V Starom Zákone platilo pravidlo spravodlivosti: "Oko za oko a zub za zub”. Toto pravidlo malo za úlohu eliminovať možnosť nekonečnej špirály pomsty. Ježiš ide nad rámec tejto jednoduchej spravodlivosti: "No ja vám hovorím: Neodporujte zlému. Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nadstav mu aj druhé." Volanie k formácii srdca, ktoré prostredníctvom odpustenia vie, ako sa otvoriť novým spôsobom prežívania medziľudských vzťahov a spravodlivosti. Ukončiť reťazec násilia a otvoriť sa novej ceste života.

Je pravdou, že človek má základné právo na spravodlivý rozsudok, t.j. odvolať sa na súd v prípade nespravodlivého konania. Každá legislatíva ho predvída. Ale, čo je skutočne potrebné chrániť? Musíme bojovať proti každej nespravodlivosti a každému zlu? Ježišova odpoveď je jasná: "Neodporujte zlému.” Zároveň pozýva k logike Božieho kráľovstva. Pochopiť ju mi pomohla fráza francúzskej markízy Juliette Colbertovej: “Potom, čo spravodlivosť vyčerpala všetky svoje možnosti, nechaj, nech sa realizuje láska.”


Mt 5,38-42: Ježiš povedal svojim učeníkom: „Počuli ste, že bolo povedané: ‚Oko za oko a zub za zub!‘ No ja vám hovorím: Neodporujte zlému. Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nadstav mu aj druhé. Tomu, kto sa chce s tebou súdiť a vziať ti šaty, nechaj aj plášť. A keď ťa bude niekto nútiť, aby si s ním išiel jednu míľu, choď s ním dve. Tomu, kto ťa prosí, daj, a neodvracaj sa od toho, kto si chce od teba niečo požičať.“

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Boží dotyk

Pôst - očakávanie

Prečo nekoná