Rozlišovanie

Jestvuje jedna dôležitá potreba, ktorú sa múdry človek snaží vypestovať. Ide o schopnosť pravého rozlišovania v živote. Teda, rozlišovanie medzi dobrom a zlom, medzi pravdou a klamstvom, dobrej vôle a zlého úmyslu, transparentnosti a zahmlievania, zdravého ducha a ľstivého. V podstate ide o nájdenie správnej životnej cesty.

V úryvku dnešného evanjelia, Ježiš volá učeníkov k rozvíjaniu tejto schopnosti. Vedieť rozoznať cenu perly Božieho slova a komu ju odovzdať: "Nedávajte, čo je sväté, psom a nehádžte svoje perly pred svine". Nejde o diskrimináciu ľudí podľa osobných sympatií či subjektívneho posúdenia (o predsudku sme hovorili v včerajšom zamyslení). Ide o rozlišovanie vo voľbe spôsobu, času a miesta adekvátnych pre ohlásenie evanjeliového posolstva.

Toto je asi najťažšia úloha povolania kresťana, aby ohlásil radostné posolstvo spásy. Nájsť tú "správnu cestu" a tú "úzku bránu", ktoré človeka vovedú do života. Belgický mních a eremita André Louf: “Každodenné stretnutie s Božím Slovom pod formou lectio divina predstavuje najlepší základ rozlišovania.” Ním je človek pripravený na stretnutie s druhým a na odovzdanie evanjelia blížnemu.


Mt 7,6.12-14: Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nedávajte, čo je sväté, psom a nehádžte svoje perly pred svine, aby ich nohami nepošliapali, neobrátili sa proti vám a neroztrhali vás.
Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. Lebo to je Zákon i Proroci.
Vchádzajte tesnou bránou, lebo široká brána a priestranná cesta vedie do zatratenia a mnoho je tých, čo cez ňu vchádzajú. Aká tesná je brána a úzka cesta, čo vedie do života, a málo je tých, čo ju nachádzajú!“

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Pôst - očakávanie

Nesúďte!

Boží dotyk