Ozajstný pokoj

V písomnej komunikácii veľmi rád používam františkánsky pozdrav “Pax et Bonum”, ktorý pochádza z toho originálu Františka z Assisi: “Pán nech ti daruje pokoj!” Prianie, ktoré smeruje k uspokojeniu najhlbšej túžby človeka. Koľkokrát počúvame “výkrik” ľudí hľadajúcich skutočný pokoj, t.j. harmóniu s ostatnými a s celým svetom.
 
Ježiš ponúka nevyčerpateľný prameň pokoja a harmónie: “Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení … a nájdete odpočinok pre svoju dušu.” Tento pokoj nie je obyčajný pocit alebo emócia. Ide o harmóniu so sebou samým, s Bohom i so svetom. Získava ho ten, ktorý “berie na seba Jeho jarmo”. Môžeme povedať, že žije Jeho prikázanie: “Aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval vás.”

Ako nám to pripomenul pred pár rokmi Pápež František: “toto jarmo nemôže byť nesené s arogantnosťou, s predpojatosťou, s pýchou". Je možné ho niesť len tichým a pokorným srdcom. A aj keď to vyzerá na prvý pohľad ťažké, toto jarmo to najľahšie zo všetkých možných, pretože privádza človeka k plnosti pokoja. Preto vám prajem Pax et Bonum.


Mt 11,25-30: V tom čase Ježiš povedal: „Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče, tebe sa tak páčilo. Môj Otec mi odovzdal všetko. A nik nepozná Syna, iba Otec, ani Otca nepozná nik, iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť.
Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké.“

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Boží dotyk

Pôst - očakávanie

Prečo nekoná