Kultúra viery

Kresťanom je často vyčítané, že im chýba rácio v prežívaní viery. O akejsi slepej dôvere v autoritu a nasledovanie nariadení bez hlbšieho poznania. Svojím spôsobom chýba to, čo môžeme nazvať kultúru vieru. Tá sa buduje štúdiom - napr. poznanie Písma a jeho zmyslu, štúdium právd viery cez katechizmus, katechizáciu alebo evanjelizáciu. Teda, poznanie toho, v čo veríme.  

Dnešný úryvok je ukážkou toho, ako Ježišovi leží na srdci dôležitosť poznania zo strany učeníkov. Pokračujeme v uvažovaní nad Ježišovými slovami, ktoré Písmo nazýva Reč na vrchu. V nich pozýva počúvajúcich učeníkov pochopiť podstatu Zákona. Aj keď realizácia Zákona zostavá základom v budovaní zdravého a spravodlivého vzťahu, je nutné, aby v realizácii išli do hĺbky: "Nebudeš krivo prisahať... Vôbec neprisahajte ani na nebo, ... ani na zem". Následne vysvetľuje prečo.

Ježiš chce nie len naplnenie Zákona, ale aby každý učeník i chápal pozadie toho či onoho nariadenia. Preto hovorí, prečo neprisahať. Slobodné rozhodnutie (sloboda) totiž predpokladá pochopenie samotného nariadenia. Ináč ide o slepé naplnenie. A Boh chce, aby človek poznal Božiu vôľu vyjadrenú v Zákone, nie len ju realizoval. Chce, aby každý sme budovali spomínanú kultúru viery.


Mt 5,33-37: Ježiš povedal svojim učeníkom: „Počuli ste, že otcom bolo povedané: ‚Nebudeš krivo prisahať, ale splníš, čo si Pánovi prisahal!‘ No ja vám hovorím: Vôbec neprisahajte ani na nebo, lebo ono je Božím trónom, ani na zem, lebo ona je podnožkou jeho nôh, ani na Jeruzalem, pretože je mestom veľkého Kráľa, ani na svoju hlavu neprisahaj, lebo ani jediný vlas nemôžeš urobiť bielym alebo čiernym.
Ale vaša reč nech je ‚áno – áno‘, ‚nie – nie‘. Čo je navyše, pochádza od Zlého.“

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Pôst - očakávanie

Bohu milá obeta

Nesúďte!