Pravý altruizmus

Pred časom som si kúpil knihu s názvom Altruisti od prírody. Autorka Silvia Bonino hneď na začiatku začína s konštatovaním, že fenomén altruizmus často aplikujeme na výnimočné udalosti, ktoré sa odohrali v ľudských dejinách či osobnej histórie. Napr. v nebezpečných situáciách, ťažkých či bolestných udalostiach ľudstva, kde sa altruizmus či egoizmus človeka naplno prejavia. Ale zabúdame na ten všedný altruizmus, ktorý sa prejaví v každodennosti - pozitívne i negatívne.

Dnešný úryvok zo záveru Jánovho evanjelia nám predstavuje Petra ako starostlivého človeka, ktorý prijal od Krista úlohu pastiera. Jeho altruizmus ho obracia smerom učeníkovi, ktorý je v evanjeliu opísaný výnimočným vzťahom k Ježišovi. Tradícia hovorí o apoštolovi Jánovi, ktorý stojí pri Kristovi i v hodine umučenia a ukrižovania. Ježišova odpoveď je trochu provokatívna: "Ak chcem, aby zostal, kým neprídem, čo teba do toho?"

Koľkokrát v našom živote uvažujeme a hovoríme o životnej ceste blížneho, prejavujúc náš záujem o neho? V tom istom okamihu strácame z očí vlastnú cestu. Hľadieť a skúmať vlastnú životnú cestu nie je nič egoistického, je to nutnosť, ktorá slúži k nášmu dospievaniu v láske. Možno v tom okamihu zistíme, že my potrebujeme zmenu, usmernenie. Aj preto nasleduje Kristova výzva: "Ty poď za mnou!” Mohli by sme povedať: “Peter, pridaj sa k Jánovi, ktorý stál pod krížom."


Jn 21,20-25: Peter sa obrátil a videl, že za nimi ide učeník, ktorého Ježiš miloval, ten, čo sa pri večeri naklonil k jeho hrudi a spýtal sa: „Pane, kto ťa to zradí?“
Keď ho teda Peter zazrel, povedal Ježišovi: „Pane, a čo bude s týmto?“
Ježiš mu odpovedal: „Ak chcem, aby zostal, kým neprídem, čo teba do toho? Ty poď za mnou!“
A tak sa medzi bratmi rozchýrilo, že ten učeník neumrie. No Ježiš mu nepovedal: „Neumrie,“ ale: „Ak chcem, aby zostal, kým neprídem, čo teba do toho?“
To je ten učeník, ktorý o týchto veciach vydáva svedectvo a toto napísal. A vieme, že jeho svedectvo je pravdivé.
Ale Ježiš urobil ešte veľa iného. Keby sa to všetko malo dopodrobna opísať, myslím, ani na celom svete by nebolo dosť miesta na knihy, ktoré by bolo treba napísať.

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Pôst - očakávanie

Nesúďte!

Boží dotyk