Plný život

"Existuje toľko nešťastných ľudí, ktorí sa napriek svojmu bezútešnému stavu nezaujímajú o zmenu svojej situácie. Museli by zanechať to, čo im zabezpečuje aký-taký pokoj ich mysle (...). Pričom skutočné jadro životodárneho ducha každého človeka je vášeň pre dobrodružstvo." Tieto slová pochádzajú z filmu Útek do divočiny. Film, ktorý pozýva pozerajúceho človeka k vykročeniu za dobrodružstvom života. Radosť zo života pochádzajúceho z neustále meniaceho sa horizontu.

Skrze dnešný úryvok vstupujeme cez zatvorené dvere do večeradla, kde sú zhromaždení učeníci v strachu pred Židmi. Chýba im perspektíva, chýba im horizont, chýba im život. Tam vstupuje Ježiš, ktorý im odovzdáva nesmierny dar - Ducha Svätého. Daruje im, a skrze nich i ďalším, nový život, zbavený zbytočných záťaží a výčitiek. Dar slobody a vnútorného pokoja. Ten im dodáva odvahu nastúpiť na cestu dobrodružstva, ktorý ich napĺňa úprimnou radosťou.

V udalosti Zoslania Ducha Svätého vstupujeme naplno do tajomstva Božej prozreteľnosti. Odhaľujeme Božie dary: dar života (ktorý sme prijali skrze stvorenie), dar slobody (prostredníctvom prikázaní), dar vykúpenia (prostredníctvom Ježišovej smrti na kríži), dar nádeje (cez jeho vystúpenie do neba), dar múdrosti (skrze Ducha Svätého). Toto všetko dostávame, aby sme prežili každý deň naplno - nové výzvy, nové udalosti, nové rozhodnutia.


Jn 20,19-23: Večer v ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami, prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im: „Pokoj vám!“ Ako to povedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli Pána.
A znova im povedal: „Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás.“ Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im: „Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané.“

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Pôst - očakávanie

Nesúďte!

Boží dotyk