Dať odpoveď

Niektoré veci, udalosti i otázky potrebujeme prežiť znovu a znovu, aby sme pochopili ich význam. Sú také silné, že na prvý moment nám buď nehovoria nič alebo nás uvedú do pomykova. Prejdeme popri a ani si ich nevšimneme alebo zostaneme stáť ako prikovaní. Opakovanie nás privedie k ich uchopeniu a umožní nám dať na nich správnu odpoveď.

Dnešný úryvok nás uvádza do udalosti po Ježišovom zmŕtvychvstaní, počas ktorej Kristus kladie Petrovi trojitú otázku. Šimon - Peter je pozvaný zadefinovať svoj vzťah k Pánovi. Je postavený pred neľahkú otázku, ktorú treba viac krát zopakovať. Vytvoriť tak priestor, aby ponúkol uvedomelú odpoveď. Po nej prichádza zverenie dôležitej úlohy.

Nie je jednoduché pomenovať slovami vzťah. Zhrnúť do pár slov to, čo sa nachádza vo vzťahu - emócie, dotyky, trápenia, skúsenosti, zranenia, vyjadrené slová… Nezostať len pri formálnej deklarácii použitím nejakého klišé. Boh, ale i ľudia, potrebujú našu úprimnú odpoveď na otázku: “Miluješ ma?” Dodám: a my ju potrebujeme ešte viac. Vytvorme si stále priestor na zadefinovanie úprimnej odpovede. Následne budeme schopní prijať a realizovať naplno zverenú “úlohu”.


Jn 21,15-19: Keď sa Ježiš zjavil svojim učeníkom a jedol s nimi, opýtal sa Šimona Petra: „Šimon, syn Jánov, miluješ ma väčšmi ako títo?“
Odpovedal mu: „Áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád.“
Ježiš mu povedal: „Pas moje baránky!“
Opýtal sa ho aj druhý raz: „Šimon, syn Jánov, miluješ ma?“
On mu odpovedal: „Áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád.“
Ježiš mu povedal: „Pas moje ovce!“
Pýtal sa ho tretí raz: „Šimon, syn Jánov, máš ma rád?“
Petra zarmútilo, že sa ho tretí raz spýtal: „Máš ma rád?“, a povedal mu: „Pane, ty vieš všetko, ty dobre vieš, že ťa mám rád.“
Ježiš mu povedal: „Pas moje ovce!
Veru, veru, hovorím ti: Keď si bol mladší, sám si sa opásal a chodil si, kade si chcel. Ale keď zostarneš, vystrieš ruky, iný ťa opáše a povedie, kam nechceš.“ To povedal, aby naznačil, akou smrťou oslávi Boha.
Ako to povedal, vyzval ho: „Poď za mnou!“

Komentáre

Obľúbené príspevky z tohto blogu

Pôst - očakávanie

Nesúďte!

Boží dotyk